Doorgaan naar inhoud
Het winteravontuur begint nu €300 korting op geselecteerde Ebikes
Het winteravontuur begint nu €300 korting op geselecteerde Ebikes

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikers Overeenkomst

Bij gebruik van deze website en/of dienst wordt de GEBRUIKER (ook "u" genoemd) geacht de volgende voorwaarden EN condities en privacybeleid te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. TE ZAMEN DEZE VOORWAARDEN EN HET PRIVACY BELEID CONSTITEREN UW GEBRUIKERSOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") CYRUSHER OUTDOORS SPORTING LIMITED, eigenaar en exploitant van www.cyrusher.com website en toepassing. DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE WETTELIJK BINDENDE VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE en/of toepassing, EEN LIDMAATSCHAP DIE U OP DE WEBSITE AANWEZIGT, EN UW AANKOOP OF GEBRUIK VAN ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANBODEN GEBODEN. Door de WEBSITE en/of de APPLICATIE TE BEKIJKEN en/of TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U HET RECHT, DE AUTORITEIT EN DE KAPITAAT HEBT OM DE OVEREENKOMST AAN TE gaan EN U AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE HOUDEN ALS U NIET MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST AKKOORD GAAT, GELIEVE GEEN TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE EN/OF DE TOEPASSING, U NIET AAN TE MELDEN VOOR LIDMAATSCHAP OF GEEN PRODUCTEN OF DIENSTEN AAN TE KOPEN VIA DE WEBSITE.

Voorwaarden en bepalingen

Aanmaken van een account en gebruik van de site

Door u als gebruiker te registreren, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Kinderen jonger dan 18 mogen geen gebruiker van de Site worden, en ouders of wettelijke voogden mogen niet namens hen instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u inwoner bent van een staat, provincie of land dat aanvullende of andere leeftijdseisen stelt aan de openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie, verklaart u hierbij, door u als gebruiker te registreren, dat uw registratie als gebruiker, de verstrekking van uw persoonlijk identificeerbare informatie aan ons, en ons gebruik van dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie zoals vermeld in ons Privacybeleid, geen schending inhoudt van de toepasselijke wet- en regelgeving van een dergelijke staat, provincie of land.

CYRUSHER OUTDOORS SPORTING LIMITED Toepassing en cyrusher.com (hierna gezamenlijk aangeduid als "Cyrusher") verzoeken u uw volledige naam, huidig adres, een geldig e-mailadres en alle andere informatie te verstrekken die nodig is om het inschrijvingsproces te voltooien. Gelieve op te merken dat door u aan te melden voor deze Site u erkent dat Cyrusher het aanvankelijk verstrekte e-mailadres voor alle communicatie zal gebruiken.

Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van de cyrusher.com website en toepassing (hierna te noemen "de site") en een account aanmaakt, wordt u gevraagd om een wachtwoord aan te maken. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor alle activiteiten die door u of door iemand die u toelaat met behulp van uw account. U stemt ermee in om uw wachtwoord te beschermen tegen toegang door anderen. U gaat ermee akkoord Cyrusher te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor verliezen die door Cyrusher of een andere partij worden geleden als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders als gevolg van uw nalatigheid om redelijke zorg te betrachten om uw wachtwoord te beschermen. Cyrusher is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die het gevolg is van uw nalatigheid om de veiligheid van uw account en/of wachtwoord te handhaven.

Het is u verboden programma's, code, virussen of andere items van destructieve aard te verzenden. Bovendien moet u zich houden aan alle wetten van uw rechtsgebied; bovendien is elk illegaal of ongeoorloofd doel ten strengste verboden. Het in deze voorwaarden genoemde verbod is onderworpen aan de wet van uw rechtsgebied, zowel binnen de Volksrepubliek China als daarbuiten. U bent volledig en alleen verantwoordelijk om te weten welke activiteiten in uw rechtsgebied zijn toegestaan.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Site, het gebruik van de Site of de toegang tot de Site te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cyrusher. De naam, het handelsmerk, het symbool of de voorstelling van het merk CYRUSHER is het exclusieve eigendom van Cyrusher. Cyrusher behoudt zich het recht voor om alle account informatie anders dan uw credit card informatie te gebruiken of over te dragen. *Credit Card of Debet informatie wordt altijd gecodeerd. Alle overdracht en opslag van informatie door Cyrusher, wordt beheerst door Cyrusher's Privacy Policy.

Cyrusher is en zal de enige arbiter zijn in het bepalen welke activiteit, inhoud, gebruik als destructief van aard wordt beschouwd. Een schending van enige voorwaarde in deze overeenkomst is de enige bepaling van Cyrusher en zal resulteren in discipline, tot en met, beëindiging van uw account en juridische stappen door Cyrusher.

Verkoopvoorwaarden

Alle op de Site vermelde Producten en diensten zijn onderhevig aan verandering, net als Productinformatie, prijzen en beschikbaarheid. Cyrusher behoudt zich het recht voor om op elk moment een Site-eigenschap of de verkoop van een Product met of zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat Cyrusher niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een wijziging, opschorting of stopzetting van een Site-functie of Product. In het geval dat een product tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt vermeld, heeft Cyrusher het recht, voorafgaand aan de aanvaarding van uw bestelling, dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en/of uw creditcard of PayPal-rekening in rekening is gebracht. Als uw creditcard of PayPal-rekening al is belast voor de bestelling en we annuleren uw bestelling, zullen we een krediet op uw creditcard of PayPal-rekening in het bedrag van de kosten.

Uw ontvangst van een orderbevestiging of het in rekening brengen van uw creditcard/PayPal-rekening, door Cyrusher betekent niet dat wij uw order accepteren, noch vormt het een bevestiging van ons aanbod om te verkopen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment na ontvangst van uw bestelling uw bestelling te accepteren of te weigeren of te annuleren (geheel of gedeeltelijk) om welke reden dan ook. Wij kunnen aanvullende verificatie of informatie vragen voordat wij een bestelling accepteren. Uw bestelling is pas geaccepteerd als deze is verzonden (of als een deel van de bestelling is verzonden). Niettegenstaande het voorgaande gaat u ermee akkoord dat, als we uw bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid is dat we (a) een krediet op uw creditcard of PayPal-rekening uitgeven voor het bedrag dat in rekening is gebracht voor het geannuleerde deel (als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de bestelling) of (b) uw creditcard of PayPal-rekening niet in rekening brengen voor het geannuleerde deel van de bestelling.

Alle leveringsdata die door Cyrusher worden verstrekt, zijn schattingen. Wij behouden ons het recht voor om leveringen in termijnen uit te voeren. Cyrusher zal u een e-mail sturen wanneer uw bestelling is verzonden en u kunt uw bestelling en verzendgegevens bekijken op uw account pagina.

Invoerrechten en belasting

In de meeste gevallen ontvangt u artikelen of bestellingen tegen uw laatste betaling aan www.cyrusher.com. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de invoerrechten en douanekosten te betalen die het gevolg zijn van de internationale verzending (met uitzondering van verzending vanuit de bovengenoemde magazijnen naar een binnenlandse of enkele marktplaats), de klant is ook verantwoordelijk voor het voldoen aan alle lokale / staat / federale regelgeving met betrekking tot de invoer en het gebruik van elektrische fietsen of fietsen.

Wijzigingen van verzending

Alle wijzigingen die de klant maakt met betrekking tot de scheepvaart zodra het item is verzonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen van het adres, het zetten van een bestelling in de wacht, of het bijwerken van de scheepvaart instellingen / voorkeuren geeft de mogelijkheid voor vervangende artikelen en / of restituties als er problemen optreden.

Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde artikelen als gevolg van een pakketdienst fout.

U zult verantwoordelijk zijn voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw item. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een item meer dan $100 verzendt, zou u moeten overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering aan te schaffen. Wij garanderen niet dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Paypal Verzendadres

Als uw betaling wordt verwerkt door Paypal, houd er dan rekening mee dat we alleen verzenden naar het bevestigde adres dat is opgegeven door PayPal. Voordat u betaalt, zorg ervoor dat uw adres in PayPal overeenkomt met het adres waar u wilt dat wij naar verzenden. (Als in een geval van sommige landen en regio's, kunnen we niet verzenden naar, zullen wij u ook dienovereenkomstig te informeren per e-mail na uw aankoop).

Straat Wettigheid

Onder de Amerikaanse federale regelgeving voor elektrische fietsen worden onze fietsen beschouwd als legaal op de weg, en daarom worden ze gezien als fietsen, niet als gemotoriseerde voertuigen. LET OP, het is belangrijk dat u de wetten van uw staat, provincie en gemeente controleert om er zeker van te zijn dat u legaal en veilig rijdt. Voor andere landen en regio's, aangezien de wetten en voorschriften van land tot land sterk verschillen, vragen wij u de plaatselijke wetten te controleren om er zeker van te zijn dat u legaal en veilig fietst. Wij helpen u graag bij het registreren van uw e-bike indien nodig.

Voorbestellingen en annuleringen van voorbestellingen

Voor alle voorbestellingen wordt het bedrag onmiddellijk van uw creditcard/bankpas afgeschreven. Er zal geen vertraging zijn in het innen van de betaling, ongeacht wanneer het artikel naar verwachting zal worden verzonden.

Alle voorbestellingen die worden geannuleerd vóór de verzending komen slechts in aanmerking voor een terugbetaling van 90% van de totale prijs van de bestelling.

Annuleringen voor en na de verzending

Als u de bestelling per vergissing plaatst of van gedachten verandert om de bestelling te annuleren, neem dan binnen 48 uur contact met ons op voor een bevestiging voor elke annulering van de bestelling.

Gekocht maar niet verzonden: 100% terugbetaling.

Gekocht en verzonden: Klant betaalt voor verzending in beide richtingen (Originele verzendkosten worden ingehouden op restitutie).

Speciale aanbiedingen, Codes, en Promoties:

Cyrusher Sports behoudt zich het recht voor om beperkingen te stellen aan het combineren, stapelen, en het gebruik van alle promoties gedaan via de website, e-mail, sociale media, of andere kanalen waar promoties worden gedetailleerd en / of verspreid. Cyrusher Sports behoudt zich het recht voor om alle promoties, codes en referral programma's te pauzeren voor sommige verkopen en voor alle nieuwe productlanceringen. Alle promo's moeten worden gebruikt op het moment van aankoop en kan niet met terugwerkende kracht worden gebruikt, promo codes kunnen niet worden gestapeld, gebruikt in tandem, etc.

Terugbetaling

Als u bent goedgekeurd voor een terugbetaling, zal een credit automatisch worden toegepast op uw creditcard of oorspronkelijke methode van betaling, binnen 2-15 dagen.

Te late of ontbrekende terugbetalingen. Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst nogmaals uw bankrekening. Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geboekt. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling is geboekt. Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt nog steeds geen terugbetaling ontvangen, neem dan contact met ons op via customer@cyrusher.com.

Artikelen in de uitverkoop

Artikelen in de uitverkoop kunnen niet worden geretourneerd. Alle uitverkoopartikelen zijn definitief, zonder terugbetalingen, ruilingen of crediteringen van welke aard dan ook. Als uitverkoopartikelen zonder toestemming van onze klantenservice worden geretourneerd, wordt het artikel onmiddellijk naar de klant teruggestuurd en wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Restocking fees kunnen van toepassing zijn op ongeautoriseerde retourzendingen.

Speciale Bestellingen

Helaas kunnen speciale bestellingen niet worden geretourneerd. Elke speciale bestelling wordt speciaal voor elke klant gemaakt en is een definitieve verkoop, zonder terugbetalingen, uitwisselingen of crediteringen van welke aard dan ook. Als speciale bestellingen worden geretourneerd zonder uitdrukkelijke toestemming van onze klantenservice, worden ze onmiddellijk teruggestuurd naar de klant en wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Voor ongeoorloofde retourzendingen kunnen restockingkosten in rekening worden gebracht. Voor internationale verzending van speciale bestellingen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor bestellingen die zowel voorradige artikelen als artikelen van speciale bestellingen bevatten.

Terugboekingen van creditcards:

Als om welke reden dan ook een credit card chargeback van enig bedrag wordt afgegeven op een bestelling en de klant is nog steeds in het bezit van het product (en) in deze bestelling, zal de garantie worden gepauzeerd totdat de chargeback is opgelost.

Bestellingen gemarkeerd als fraude

Als uw bestelling door ons systeem wordt gemarkeerd als een hoog risico op fraude, behouden wij ons het recht voor om te weigeren uw bestelling uit te voeren en terug te betalen. Als u denkt dat een terugbetaling per ongeluk is gedaan, stuur ons dan een e-mail op customer@cyrusher.com.

Als uw creditcardbetaling niet succesvol is verwerkt, bezoek dan onze Help-pagina voor meer informatie.

Belangrijke tips

  1. Bewaar uw originele verpakkingsdoos voor elke e-bike of fiets ten minste 30 dagen na levering voor een eventuele retourzending, anders kan het zijn dat u $50-90 in rekening wordt gebracht voor het opnieuw verzenden van uw nieuwe verpakkingsdoos(sen) van ons.
  2. De informatie over de verwachte actieradius op een enkele lading van een van onze e-bikes is een schatting, geen garantie. Er zijn veel factoren die bijdragen aan de werkelijke actieradius van een e-bike batterij, zoals de leeftijd van de batterij, temperatuur, mate van ondersteuning, snelheid, lading en terrein. Onder de juiste omstandigheden is het mogelijk om minder dan de verwachte minimale actieradius of meer dan de verwachte maximale actieradius te halen.

Retourbeleid

1) Ebikes/Bikes bestellingen:

Geen retours na 30 dagen na ontvangst;
Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet de fiets ongebruikt zijn, vrij van vuil, stof of enige geurstoffen, en in dezelfde verpakking en staat waarin u hem ontvangen heeft;
De doos moet verzegeld en ongeopend zijn;
De klant betaalt voor de verzending in beide richtingen (de originele verzendkosten worden ingehouden op de terugbetaling);
Onderworpen aan een tot 25% restocking fee (dit wordt ingehouden op de terugbetaling);
Fietsen die geregistreerd zijn op naam van de koper kunnen officieel NIET geretourneerd worden;
2) Versnellingen/vervangingen/onderdeelbestellingen

Geen retouren na 30 dagen na ontvangst;
Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet het artikel ongebruikt zijn, vrij van vuil, stof of enige geurstoffen, en in dezelfde verpakking en staat waarin u het ontvangen heeft;
Onderworpen aan een 25% restocking fee (dit wordt ingehouden op de terugbetaling);
De klant betaalt voor de verzending in beide richtingen (originele verzendingskosten worden ingehouden op de terugbetaling);
3) Gebruikte artikelen

Geen retour, behalve in EXTREME gevallen van breuk / defect (Bevestigd door Cyrusher Sports).
4) Niet-retourneerbare artikelen

Alle slijtage (kleding, hoeden, enz.)
Batterijen
Speciale bestellingen
Uitverkoop artikelen
Cadeaubonnen
Geschonken bestellingen
5) Beschadigde Punten

Als het product beschadigd is aangekomen, stuur dan onmiddellijk foto's of video's naar customer@cyrusher.com(Elke vertraging Beschadigde Producten Rapport meer dan 3 dagen na levering kan verhogen de afwijzing tarief van vervoerders). Zodra het is bevestigd door Cyrusher Sports Team, zal Cyrusher Sports retourzendingen accepteren voor een volledige terugbetaling alleen in overeenstemming met de onderstaande Retourprocedure. Uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid is dat (a) we een terugbetaling zullen doen op uw creditcard of PayPal-rekening voor het bedrag dat in rekening is gebracht voor het Beschadigde Product (als uw creditcard of PayPal-rekening al in rekening is gebracht voor het Product) of (b) we zullen uw creditcard of PayPal-rekening niet in rekening brengen voor het Beschadigde Product.

Garantiebepalingen

Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar van een Cyrusher Sports Elektrische Fiets en Fiets. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen naar goeddunken van Cyrusher Sports Electric Bikes en Fietsen. Deze garantie dekt geen schade of defecten die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de instructies in de handleiding, overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, verwaarlozing, misbruik, commercieel gebruik, wijzigingen, modificaties, onjuiste montage, slijtage, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld of compatibel zijn met de fiets zoals verkocht, bedieningsfouten, waterschade, extreem rijden, stuntrijden, of onjuist follow-up onderhoud. Alleen in extreme gevallen zal een volledige vervangende fiets worden uitgegeven, in deze gevallen kan het zijn dat de originele fiets naar de Cyrusher Sports faciliteit moet worden verzonden voor inspectie/reparatie voordat een nieuwe fiets wordt verzonden. Indien reparaties kunnen worden uitgevoerd, zal niet altijd een nieuwe fiets worden opgestuurd. Deze garantie omvat geen verbruiksartikelen of normale slijtage onderdelen (banden, binnenbanden, remblokken, kabels en behuizing, handvatten, ketting, spaken). Cyrusher Sports is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige schade, falen of verlies veroorzaakt door ongeautoriseerde service of gebruik van ongeautoriseerde onderdelen. Verzendschade moet binnen een redelijke termijn (3 dagen) na aankomst van de zending worden gemeld aan het Cyrusher Sports Team op customer@cyrusher.com. In geen geval zal Cyrusher Sports Electric Bikes en Fietsen verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, of economische verliezen, hetzij op basis van contract, garantie, nalatigheid, of productaansprakelijkheid in verband met hun producten.

Garantie details

Elke elektrische fiets en fiets verkocht door www.cyrusher.com wordt gedekt door onze beperkte tijd all-inclusive garantie van de fabrikant voor de oorspronkelijke eigenaar tegen defecten in materiaal of vakmanschap, met inbegrip van alle afzonderlijke onderdelen als volgt:

A). 2-jaar beperkte garantie

Cyrusher Sports fiets componenten, waaronder frame, vorken, stuurpen, stuur, headset, zadelpen, trapas, crankstel, en pedalen zijn gegarandeerd vrij te zijn van de fabrikant defecten in materialen en / of vakmanschap voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop.

B). Beperkte garantie van 1 jaar

Elektrische fietsen / Bikes en onderdelen, waaronder derailleur, shifter, motor, gashendel, controller, kabelboom, LCD-scherm, kickstand, velgen, wielnaaf, freewheel en cassette, reflectoren en hardware zijn gegarandeerd vrij van fabrieksfouten in materiaal en/of vakmanschap voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop.

Elektrische fietsen Lithium-ion accu's zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten in materialen en/of vakmanschap voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Schade door stroompieken, gebruik van een onjuiste oplader, onjuist onderhoud of ander dergelijk verkeerd gebruik, normale slijtage of waterschade vallen niet onder de garantie op de accu.

C). Geen Garantie

Houd er rekening mee dat tandwielen en accessoires zijn uitgesloten van dit garantiebeleid, maar opgenomen in ons Retourbeleid.

Wat doen wij?

Als een onderdeel als defect of beschadigd wordt beschouwd zonder dat er sprake is van een gebruikersfout, zullen wij een vervangend onderdeel leveren. Wij zullen u helpen bij het vervangen van een defect onderdeel. Wij zullen alle onderdelen vervangen die tijdens de verzending zijn beschadigd. Wij zullen de eigenaar een vervangend product leveren als het product niet kan worden gerepareerd na een redelijk aantal pogingen zoals bepaald door Cyrusher Sports Team.

Wat doen we niet?

Cyrusher Sports zal geen enkel onderdeel vervangen zonder eerst foto's of video te zien van het beschadigde onderdeel. We zullen geen garantie service bieden aan tweede eigenaars. Wij zullen geen enkel onderdeel vervangen dat door de gebruiker is beschadigd. Wij betalen niet voor service of vervanging van een onderdeel door een derde partij, tenzij dit voorafgaand aan de reparatie is overeengekomen. Wij zullen niet betalen voor de retourzending van een beschadigd of defect product of onderdeel.

Cyrusher Sports zal geen schade dekken die kan ontstaan tijdens de verzending als de eigenaar zijn eigen verzendoptie opzet of als de fiets wordt verzonden met behulp van een vrachtvervoerder of vergelijkbare service. Voor meer informatie, zie onze Retour Polis.

Claims

Alle aanspraken op deze garantie moeten via Cyrusher Sports worden ingediend. Een bewijs van aankoop kan vereist zijn bij elke garantieaanvraag. Voordat u een garantieclaim indient, raden wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice omdat er een eenvoudige oplossing voor uw probleem kan zijn. Geldige garantieclaims worden via Cyrusher Sports binnen een jaar na eerste aankoop verwerkt. Garantieclaims kunnen worden ingediend op customer@cyrusher.com.

Schadeclaims bij verzending

Controleer uw product(en) ONMIDDELLIJK op schade. Schadeclaims zijn uiterst tijdgevoelig. Wij accepteren geen claims voor vrachtschade later dan 30 dagen na ontvangst van het product. Noteer eventuele schade aan uw product(en) op de vrachtbrief voordat u en de chauffeur de zending aftekenen. Maak foto's van eventuele schade en dateer de foto's indien mogelijk. Bewaar alle verpakking en papierwerk totdat het inspectieproces is voltooid. Meld schadeclaims binnen 10 dagen na aflevering bij een medewerker van de Cyrusher Sports klantenservice op customer@cyrusher.com.

Gebruikersfeedback en het indienen van inhoud

Cyrusher verwelkomt uw feedback, maar als u ons feedback, berichten of opmerkingen stuurt of plaatst of insluit op de Site, App of via een Dienst; uw creatieve of originele concepten of ideeën; enige inhoud, gegevens, tekst, foto's, afbeeldingen of andere materialen; of enige vertrouwelijke, eigendoms- of andere informatie ("Inzendingen"), verklaart en garandeert u aan Cyrusher dat u ofwel eigenaar bent van de Inzending of het recht hebt om Cyrusher de hieronder beschreven licentie te verlenen. Cyrusher maakt geen aanspraak op het eigendom van een dergelijke inzending, alleen op de rechten die u aan ons in licentie hebt gegeven.

U gaat ermee akkoord dat Cyrusher bij het maken van een inzending niet verplicht is u voor een dergelijke licentie of inzending te compenseren, dat een dergelijke inzending niet als vertrouwelijk of niet-openbaar wordt beschouwd zodra deze bij Cyrusher is ingediend, en dat Cyrusher als enige vrij is om te beslissen of de inzending al dan niet wordt geplaatst of gebruikt. In het geval dat een Voorlegging wordt geplaatst of gebruikt via de Service, erkent en gaat u ermee akkoord dat de Voorlegging en de inhoud ervan publiekelijk beschikbaar worden en, zoals hieronder uiteengezet, door anderen gebruikt kunnen worden. Verder, door het verstrekken van een Indiening aan Cyrusher via de Site of anderszins, gaat u: (a) gaat u ermee akkoord geen inzending te doen die op enigerlei wijze de Gebruikersovereenkomst schendt; (b) verleent u Cyrusher automatisch een eeuwigdurende, wereldwijde, onbeperkte, onherroepelijke, overdraagbare, toewijsbare, sublicentieerbare licentie om de inzending te gebruiken, en oefent u alle auteursrechten, publiciteitsrechten en andere rechten met betrekking tot een dergelijke inzending uit; (c) onder voorbehoud van bestaande wetten, afstand te doen van alle morele rechten die u of uw licentiegevers hebben met betrekking tot een dergelijke Indiening; en (d) in te stemmen met het betalen van alle vergoedingen, royalty's of andere kosten en uitgaven die door derden worden gevorderd als gevolg van het door u doen van een Indiening. U verleent ook elke gebruiker van de Service een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Inzending via de Service en om dergelijke Inzending te gebruiken, te reproduceren, te verzamelen, te distribueren, te delen, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan via de Service en onder deze voorwaarden.

Cyrusher behoudt zich het recht voor om op elk moment inhoud te verwijderen met of zonder kennisgeving. Ongepaste inhoud is niet toegestaan op de Site en zal worden verwijderd.

Rechten en Reserveringen

Cyrusher heeft het recht om uw gebruik van de Site en/of uw registratieprivileges op elk moment te beëindigen om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, uw schending van deze Gebruikersovereenkomst, of uw schending van welke wet dan ook, inclusief, zonder beperking, schendingen van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of schendingen van andere toepasselijke wet- en regelgeving kan op elk moment de Site wijzigen of beëindigen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons ook het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.

Cyrusher heeft het recht, maar niet de verplichting, om inhoud van de Site te verwijderen; evenals het opschorten van de account van een klant die naar haar mening in strijd met deze Overeenkomst handelt. Wij tolereren geen verbaal of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (inclusief bedreigingen met misbruik of vergelding) van een Cyrusher klant, Cyrusher werknemer, lid of functionaris. Dergelijk gedrag zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het account.

Cyrusher kan op elk moment vragen om een identificatiebewijs om het eigendom en gebruik van het account vast te stellen. Cyrusher kan het gebruik gedurende een dergelijke periode opschorten totdat het juiste eigendom van het genoemde account kan worden vastgesteld.

U gaat ermee akkoord dat elk geschil of claim met betrekking tot uw Cyrusher-aankoop, het gebruik van een Product of het gebruik van de Website door bindende arbitrage en niet via de rechtbank zal worden beslecht.

Bovendien stemmen wij er beiden mee in dat eventuele procedures alleen op individuele basis zullen worden gevoerd en niet in een collectieve of representatieve actie of als lid van een collectieve, geconsolideerde of representatieve actie. Indien een vordering voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van via arbitrage, zien wij elk af van enig recht op een juryrechtspraak.

U moet een brief met een verzoek tot arbitrage en een beschrijving van uw vordering sturen naar:

CYRUSHER OUTDOORS SPORTING LIMITED

Unit D,16/F, One Capital Place,18 Luard Road, Wan Chai, Hongkong

Tel:

0086-755-23018373

E-mail: info@cyrusher.com

Beperking van aansprakelijkheid

U erkent uitdrukkelijk en impliciet, voor zover toegestaan door de wet, dat Cyrusher niet aansprakelijk zal zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, voorbeeld- of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de service. Bovendien, voor zover toegestaan door de wet, zullen Cyrusher of onze leveranciers niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving of enige speciale, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met haar site, haar diensten of deze overeenkomst.

U gaat ermee akkoord Cyrusher en (indien van toepassing) haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, evenals Cyrusher's partners, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij worden gemaakt met betrekking tot uw schending van deze overeenkomst en bijgevoegde documenten of schending van de rechten van een derde partij.

U erkent en bevestigt verder dat uw gebruik van de Site op uw eigen risico is. Cyrusher heeft deze Site op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis zonder enige garantie of voorwaarde, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair. Cyrusher geeft geen garantie met betrekking tot de tijdigheid, veiligheid, onderbreking of fouten van de Site.

U erkent en bevestigt dat Cyrusher niet garandeert dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u via de Service zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Overeenkomst van afstand en concurrentie

Deze Algemene Voorwaarden, samen met het Privacybeleid vormen de Gebruikersovereenkomst en vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen Cyrusher en u, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen Cyrusher en u. Wanneer Cyrusher enig recht of bepaling van de Gebruikersovereenkomst niet uitoefent of afdwingt, betekent dit niet dat Cyrusher afstand doet van dit recht of deze bepaling. Elke verklaring van afstand van een bepaling in deze Overeenkomst zal alleen van kracht zijn indien deze schriftelijk is en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Cyrusher.

Uw Intellectuele Eigendomsrechten

Cyrusher heeft geen, noch maken zij aanspraak op enige intellectuele eigendomsrechten over de inhoud, afbeeldingen, of ontwerpen verstrekt of geüpload naar Cyrusher van haar verkopers voor producten verkocht op deze site. Verkopers die de inhoud hebben geüpload zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud. Verkopers verklaren dat ze alle nodige rechten op de Inhoud hebben en dat ze geen inbreuk plegen of de rechten van derden schenden door het plaatsen ervan.

Door het plaatsen van Inhoud via onze Diensten, verlenen verkopers aan Cyrusher een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om de Inhoud te gebruiken, weer te geven, te bewerken, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, op te slaan, en afgeleide werken van de Inhoud voor te bereiden om de Diensten te verlenen en om Cyrusher of CYRUSHER, uw CYRUSHER shot, of de Diensten in het algemeen te promoten, in elk formaat en via elk kanaal, inclusief via elke Cyrusher Dienst of website of advertentiemedium van derden.

Intellectueel eigendom van Cyrusher

Cyrusher's Diensten zijn wettelijk beschermd op verschillende manieren, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen, en andere rechten en wetten. U gaat ermee akkoord om alle auteursrechten en andere wettelijke vermeldingen, informatie en beperkingen in alle inhoud die via de Site toegankelijk is te respecteren. U gaat er ook mee akkoord de Service niet te wijzigen, te vertalen of op andere wijze afgeleide werken van de Service te maken.

Cyrusher verleent u een licentie om inhoud van de Diensten alleen voor persoonlijk gebruik te reproduceren. Deze licentie dekt zowel Cyrusher's eigen beschermde inhoud als door gebruikers gegenereerde inhoud op de Site. (Deze licentie is wereldwijd, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, en niet-overdraagbaar). Als u deze inhoud voor een commercieel doel wilt gebruiken, reproduceren, wijzigen, distribueren of opslaan, hebt u voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyrusher of de relevante auteursrechthouder nodig. Een "commercieel doel" betekent dat u van plan bent om de inhoud te gebruiken, verkopen, in licentie geven, verhuren of anderszins te exploiteren voor commercieel gebruik, op welke manier dan ook.

Als je iets doet waardoor we worden aangeklaagd, of een van de beloftes die je in deze overeenkomst maakt breekt, ga je ermee akkoord om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en andere juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met je gebruik of misbruik van Cyrusher. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van elke zaak die anderszins onder deze vrijwaringsclausule valt op ons te nemen, in welk geval u ermee akkoord gaat dat u zult samenwerken en ons zult helpen bij het doen gelden van eventuele verdedigingen.

Klantinformatie

Cyrusher zal geen vertrouwelijke informatie van een klant aan derden onthullen, behalve zoals vereist in de loop van het verlenen van onze diensten of door de wet. Vertrouwelijke informatie omvat alle materialen of informatie die door u aan ons is verstrekt en die niet publiekelijk bekend is. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (a) in het publieke domein was op het moment dat Cyrusher het ontving; (b) in het publieke domein komt nadat Cyrusher het heeft ontvangen buiten hun schuld; (c) Cyrusher het heeft ontvangen van iemand anders dan de opdrachtgever zonder schending van deze overeenkomst of de hierin opgenomen vertrouwelijkheidsverplichtingen, of (d) zoals vereist om openbaar te maken door de wet of een gerechtelijk bevel.

*Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te veranderen/bij te werken

*Door het plaatsen van een bestelling via de telefoon, gaat u akkoord met onze voorwaarden van de dienst

*Laatste Update: 25 Feb.2020